7% návratu z investice

Gardna Park

Rozloha

Naše pozemky mají průměrnou plochu 1500m2. Cena za m2 je kolem 65 PLN. Ceny budov závisí na velikosti, podrobnostech a rozsahu práce, která má být provedena, tj .: uzavřený, rozvinutý nebo na klíč. Odhadovaná cena 1 m2 použitelného podlahového prostoru našich budov činí zhruba 3480 PLN brutto podle developerského standardu.

Investice

Vzhledem k poloze a rekreační povaze parku Gardna lze zařízení považovat za investici. Změna trendů v cestovním ruchu, rostoucí zájem o pobřežní pás a aktivní turistiky zvyšují poptávku po pronájmu rekreačních zařízení v tomto regionu. Odhadovaná návratnost investice je 7%.

Dohled

SWW Inwest nabízí nejen výstavbu rodinných domů, ale také jejich dohled, ochranu, údržbu a organizaci pronájmu zaručující návratnost investic.