7% Zwrotu z inwestycji

Gardna Park

Powierzchnia

Nasze działki mają średnią powierzchnię 1500m2. Cena za m2 to około 100zł. Ceny budynków zależą od powierzchni, założonych detali oraz zakresu prac jaki mamy wykonać, czyli: stan surowy zamkniety, deweloperski czy pod klucz. Szacunkowo koszt 1m2 powierzchni użytkowej naszych budynków wynosi około 4587 zł brutto w stanie deweloperskim.

Inwestycja

Ze względu na lokalizację i rekreacyjny charakter Gardna Park, obiekty mogą być traktowane jako inwestycja. Zmieniające się trendy w turystyce, coraz większe zainteresowanie pasem nadmorskim i aktywną turystyką, zwiększa popyt na wynajem obiektów rekreacyjnych w tym rejonie. Szacunkowy zwrot z inwestycji to 7%.

Nadzór

SWW Inwest oferuje nie tylko budowę domów ale także ich nadzór, ochronę, utrzymanie jak i również organizację wynajmu gwarantującego zwrot z inwestycji